Deze week m’n voorlopige aanslag van 2007 ontvangen, en ik snap iets niet:

Loonheffing X
Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen X-2195
Vergoede heffingsrente 106
Te ontvangen of te verrekenen 2301

Dat ik 2.2K teveel belasting heb betaald, dat weet ik. Dat is m’n hypotheekrente-aftrek minus wat belasting voor box 3. Maar wat ik niet snap is de rente. Nou ja, de hoogte ervan dan. 2.2K is grofweg gemiddeld 1.1K over het hele jaar gezien. Ligt het nou aan mij, of betekent dit dat de belastingdienst ongeveer 10% rente vergoed?